Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ yamyam.gr

Ο διαδικτυακός τόπος www.yamyam.gr (στο εξής yamyam.gr) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του σύμφωνα με τον ν. 2121/1993  “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Οι δημιουργοί του yamyam.gr διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου yamyam.gr παρέχονται με τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.yamyam.gr και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και το yamyam.gr, ισχύοντες ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

To yamyam.gr μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του yamyam.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των Όρων Χρήσης του yamyam.gr.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι υπηρεσίες του yamyam.gr παρέχονται χωρίς αμοιβή και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 2.1. Το yamyam.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χρηστών αφού δεν απαιτείται εγγραφή.

2.2. Η επικοινωνία με τον διαχειριστή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και ο χρήστης καλύπτεται απο απόρρητο.

2.3. Το yamyam.gr δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη ο οποίος ήρθε σε επάφη με τον διαχειριστή του ιστότοπου για αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή για πώληση σε 3ους.

2.4. Ο ιστότοπος yamyam.gr διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) για τις υπηρεσίες η το περιεχόμενο του, εκτός κι αν ο χρήστης δεν το επιθυμεί με email του στο gadgetocosmos@gmail.com

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1. Ο δικτυακός τόπος yamyam.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Το yamyam.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δικαιούχος, είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3.2. Τα εμπορικά σήματα των τρίτων που περιέχονται στο yamyam.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα των εκάστοτε οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. Επίσης ο ιστότοπος διατηρεί τα δικαιώματα του σχεδιασμού του.

 

 1. COOKIES

Το yamyam.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του yamyam.gr είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το yamyam.gr περιλαμβάνει διαφημίσεις ή/και υπερσυνδέσμους (“links”)  προς άλλους δικτυακούς τόπους.

οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Το yamyam.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το yamyam.gr για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Το yamyam.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους.

 

 1. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του yamyam.gr για:
Α) Μίμηση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου yamyam.gr με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του yamyam.gr

Β) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή ανεπιθύμητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Γ) Δημοσίευση ή αποστολή προσωπικών στοιχείων

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Οι χρήστες του yamyam.gr απαγορεύεται να δημοσιεύσουν σχόλια τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) είναι γραμμένα με κεφαλαίους χαρακτήρες
β) προσποιούμενοι τρίτο πρόσωπο
γ) που περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο για τον διαχειριστή του site ή οποιονδήποτε τρίτο
δ) επαναλαμβάνονται
ε) περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο
στ) δημοσιεύουν προσωπικά στοιχεία του χρήστη ή άλλου προσώπου
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του yamyam.gr μπορεί και θα αφαιρεί σχόλια με το παραπάνω περιεχόμενο καθώς και σχόλια που θεωρεί ότι αντίκεινται στον σκοπό και στην εύρυθμη λειτουργία του yamyam.gr.
Ο διαχειριστής του yamyam.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων του. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί μέσω e-mail για το παράνομο ή υβριστικό περιεχόμενο δικαιούται να αφαιρέσει το εν λόγω περιεχόμενο το συντομότερο δυνατό.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το yamyam.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του yamyam.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

8.2. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο yamyam.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

8.3. Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του yamyam.gr είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. (όπως για παράδειγμα απο ένα σχόλιο άλλου χρήστη)Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το yamyam.gr, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

8.4. Το yamyam.gr δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή/και παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών.

8.5. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

 

 1. ΒΛΑΒΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του yamyam.gr ευθύνεται απέναντι στους δημιουργούς και τους διαχειριστές του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του yamyam.gr με τρόπο αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

 1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 Το περιεχόμενο του yamyam.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το yamyam.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται.  Επίσης το yamyam.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το yamyam.gr, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτό δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για απώλεια πληροφοριών ή οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του yamyam.gr.

 

 1. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

11.1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του yamyam.gr, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

11.2. Όλοι οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

11.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του yamyam.gr και του χρήστη υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του yamyam.gr και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του yamyam.gr.

 

Close
Your custom text © Copyright 2024. All rights reserved.
Close